۱. کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ رَهِینَةٌ...

۲. دلتنگم و با هیچکسم میل سخن نیست..

۳. هر چه خدا خواست همان می شود..
 
#التماس_دعا
#Section_3