.. توی زندگی n بعدی

که محدودیتی نداره

هر روز به تناسب اهداف دنیاییمون

یه نقطه رو میچسبیم

و میرسیم بهش

و وقتی از یه عالمه نقطه رد میشیم

میبینیم : چقدر نقطه ها شبیه هم بودن

و چه حجمی که بهش نرسیدیم...

.

چهل منزل سفر کردم به شهر شام و برگشتم 

خبر از چوب و از لعل لب و تشت سَـ . ـر آوردم...