خیلی دلم از خودم و .. پره، دوست دارم خالی بشم، دوست دارم دلیل خیلی چیزا که بقیه به ظاهر که نگاه میکنن متوجه نمیشند رو بگم،

دوست دارم بگم چقدر خوشحالم از این که خیلی از مشکلات بقیه با هم کمتر شده، بیشتر دوست دارم بقیه همدیگرو دوست داشته باشن تا این که بخوان به من توجه کنن یا منو مخاطب احساسشون قرار بدن، درکش یکم سخته.. واسه خودم..

خیلی دوست دارم، ولی ...