۱. حواسم هست که حواسم به خیلیا و خیلی چیزا نیست..

این سال ها و عمر ها میگذره ولی ..

۲. وقتی انسان روی مشکلات تمرکز کند،مشکلات بیشتری به سراغش می آید

اگر روی فرصت ها تمرکز کنید،فرصت های بیشتری پیدا میکند.

@mrn_20


#آخرین نفری هم که با این که میدونست وضعیت رو و انتظار داشتم کمکم کنه رفت