با چه کسی می‌توانم این پرسش را طرح کنم (و امیدی به پاسخ داشته باشم)؟

آیا این‌که بدون کسی که دوستش داشته‌ای قادر به زندگی باشی، به معنای این است که او را کم‌تر از آن‌چه فکر می‌کردی دوست داشته‌ای؟


خاطرات سوگواری/ رولان بارت

ترجمه‌ی محمدحسین واقف


پ.ن : ایشالا خدا از سر تقصیراتمون بگذره، خیلی تلخه که کارا و افکارِ ماست که ... 


جدا از انتخابات #به_عمل_کار_برآید