خوشا 

پر کشیدن، 

خوشا رهایی،

خوشا اگر نه رها زیستن، 

مُردن به رهایی!


آه..

این پرنده

در این قفسِ تنگ

نمی‌خواند...!!

#شاملو

کسی جات

نمیاد هر چقدرم تنها بشم...

(آیات ۲۱ تا ۲۵ سوره یونس رو اگه تونستین معنیشو بخونین)