یه سری به گذشته زدم
چقدر نامردم من :) 
(اون اسطلاح دیگه نامرد : لا..)
انشا الله که خیر است
هر چند وقت یه بار بعضی از پست های قدیمیمو بخونین، نظرتون رو بهم بگین.
-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-
یه تشکر بکنم از اونایی که تحملم میکنن، چه به خاطر ضعف بدنیم چه احساسی و روحیم
ایشالا میریم واسه موفقیتی که خیلی با امیدی که اطرافیان بهم میدن دست یافتنی شده
یه بحثی رو به بعضی از بچه ها گفتم، اگه بی ربط نباشه دوست دارم بگم :

اول بعضی از فعل ها "وا" گــذاشـــته شده
مثلا : جوی و واجــوی ، کـاو و واکاوی و ...
تا به شک نرســیم به یقیـــن نمـــیرسـیم.
راه حل اینکه شکمون ما رو منــحرف نکــنه
اینه که توی شــکمــون دوبــاره شـک کنیم
یعنی شک کنیم کــه شکمون درسته یا نه
دلیل اینی که واجــوی و .. رو گفتم اینه که
"جــــــــوی" یــنــی جــســت و جــو کــــن
ولی "واجوی" ینی جــست و جو کردنت رو
جست و جو و بررسی کن.
-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-
توی ایام ماه رمضان :
کتاب "شناخت در قرآن شهید مطهری"
که حجمـش خیلی هم زیاد نیسـت رو
بهتون پیشنهاد میکنم بخونین.
#التماس_دعا